Voľne prístupné zoznamy OLH, OÚ, obhospodarovateľov lesa a poľovníckych org. čerpajúce údaje z databáz informačného systému lesného hospodárstva v správe NLC Zvolen.
Zoznam poľovníckych organizácií     
Zoznam OLH     
Zoznam odborov opravných prostriedkov OÚ v sídle kraja     
Zoznam pozemkových a lesných odborov OÚ     
Zoznam obhospodarovateľov lesa     
Zoznam lesných celkov