Na našom mapovom serveri je možné nájsť informácie o jednotkách priestorového rozdelenia lesa (lesných porastoch) z plánov starostlivosti o les, poľovníckych organizáciách a poľovných revíroch, lesných cestách, výskumných plochách NLC-LVÚ Zvolen, demonštračnom objekte Husárik a analýzach satelitných snímok.Lesnícky GIS.   (príručka)    Krátka ukážka možností    Ocenenie získané za aplikáciu.

Poľovnícky GIS.      Krátka ukážka možností.     Ocenenia získané za aplikáciu.

Mapa lesných a pozemných komunikácií SR.

Trvalé výskumné, prevádzkové plochy NLC-LVÚ Zvolen.

Demonštračný objekt rekonštrukcie smrečín - Husárik.

Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok.

Satelitne založené sledovania odozvy lesných ekosystémov.


Pre zýšenie bezpečnosti prenosu si nainštalujte certifikát certifikačnej autority NLC.