Poľovnícky GIS - poľovná plocha podľa vlastníctva


Vo vlastníctveRokPoľnohosp. pôda
(v ha)
   Lesná pôda
(v ha)
  Vodná plocha
(v ha)
  Iné pozemky
(v ha)
          Spolu
(v ha)
Štátu (v spr. št. lesov)200829 544844 3842 5491 901878 378
Štátu (v spr. SPF)2008851 489146 14919 12817 1421 033 908
VLM SR20085 91171 3421 4752 85181 579
Mestá a Obce2008173 654211 6522 6877 256395 249
Cirkvi200843 17850 2081881 52995 103
Pozemkových spoločenstiev2008109 467445 8681 0783 445559 858
Súkromných vlastníkov2008481 483174 5742 5418 818667 416
Poľnohosp. družstvá2008559 0085 6841 7743 919570 385
Iné vlastníctvo2008132 95776 65421 09416 931247 636
Spolu 2 386 6912 026 51552 51463 792
Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen