Poľovnícky gis

Oznam

Webová aplikácia "Poľovnícky GIS" od 22. 9. 2014 neobsahuje mapovú časť.

Použite aplikáciu LGIS.