Zväčšenie mapy (pribíženie) Zmenšenie mapy (vzdialenie) Mapa je na celej obrazovke Posunutie mapy Vrátenie sa mapou naspäť Krok  s mapou dopredu Výber poľovného revíru Meranie pozície, vzdialeností a plôch
ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen