Aplikácia LGIS bola 11. októbra 2013 presunutá na nový server.

Nová adresa aplikácie je gis.nlcsk.org/lgis

migrácia OK