JTSK_To_WGS84_TB_gdb

Parameter Explanation
Výber požadovaných bodov
Vstup bodov
Názov Stĺpca
BodyXY.zip

Distribution Information:
Format: ArcToolbox Tool